Aktuellt / Projekt

Stora Enso i Skutskär - Temperaturövervakning av manteln på roterugn (mesaugn)
2014/02/01
Stora Ensos mesaugn med IR-värmekameraövervakning

Roterugn 1 hos Stora Enso i Skutskär har fått nytt IR-kamerasystem för manteltemperatur övervakning. Då en stor del av ugnen befinner sig inomhus och nära till innerväggar krävdes det totalt 5 st IR-linjekameror för att täcka hela ugnen.
Tre av kamerorna är utrustade med luftrenblåsning och luftkylning (Vortex) pga närheten till brännarna. Två klienter (kontroll-PC i kontrollrummet) installerades och systemet försågs också med I/O-kort för anslutning till kundens eget kontrollsystem.


>> Se fler bilder i Bildgalleriet

Mälarenergi i Västerås - Brandövervakning med IR-kameror i nybyggd bränslebunker och ballager
2014/01/15

Största installationen hittills för brandövervakning med värmekameror är den i Mälarenergis anläggning i Västerås. Två nybyggda bränsleberedningsbunkrar och en jättehall med formatet 120x170m för upplag av bränslebalar är nu övervakade av värmekameror från DIAS GmbH/Sensotest AB som dessutom är sammanlänkade med skumkanoner från Incendium AB.
Totalt övervakas bränslet av 10 st värmekameror och 9 st skumkanoner. De högupplösande värmekamerorna från DIAS GmbH är monterade på motordrivna panoreringsenheter och styrs automatiskt av en ändamålsenlig mjukvara som utvecklats av DIAS. Från de panorerande värmekamerorna går signal till totalt 9 st skumkanoner och den närmsta kanonen siktar in sig på en eventuell brandhärd och släcker den automatiskt innan branden hunnit sprida sig. Med denna precisionssläckning används ett minimum av vatten/skum vilket medför att man slipper onödig nerblötning av bränslet.
Ballagerhallen övervakas av totalt 8 st värmekameror och de båda bränslebunkrarna övevakas av 2 st värmekameror vardera. På bilden syns värmekameran (cylindrisk form) monterad på vridenheten (sk. "Pan-Tilt" enhet). Bakom kameran på väggen sitter en noggrann temperatur-referenskälla som kameran med jämna intervaller kalibrerar sig mot. Detta för att kompensera och detektera eventuell beläggning eller smuts på linsen. Nedanför kameran syns en del av den automatiska skumsläckningsutrustningen.

Brandövervakning i avfallsdepå på Gärstadverket i Linköping
2011/12/21

Schneider Electric har i samarbete med Sensotest AB tagit hem en beställning på ett brandövervakningssystem till avfallsdepån på Gärstadverket i Linköping. Systemet består av 5 st värmekameror från den tyska tillverkaren DIAS Infrared GmbH. Värmekamerorna skall övervaka de båda avfallsbunkrarna och titta efter onormalt höga temperaturer som kan leda till självantändning och brand. Vid eventuell brandhärd skall systemet automatiskt detektera detta och omgående larma operatören som kan vidta nödvändiga åtgärder innan det hunnit uppstå en brand. På senare tid har ett flertal bränder uppkommit i liknande anläggningar runt om i Sverige och bränderna kan vara ytterst svårsläckta och åstadkomma stor materiell skada. Denna typ av brandövervakning med IR-kameror har därför på kort tid blivit en mycket intressant metod att undvika dessa problem.

Cementa i Degerhamn på Öland har investerat i IR-kamerasystem för roterugns-övervakning
2011/12/01

Cementa har investerat i ett IR-linjekamera system levererat av Sensotest AB. Systemet som utvecklats av tyska DIAS installerades och togs i drift i november 2011. Tre stycken IR-linjekameror övervakar manteltemperaturen på den totalt ca 100m långa roterugnen