Applikationer

Övervakning med Värmekameror

Värmekameror kan med fördel användas som övervakningsinstrument, både av maskiner, material, människor och djur. Övervakning av tex bränsledepåer för värme/Elkraftsindustrin behandlar vi separat under rubriken "Brandsäkerhet". Övrig övervakning kan tex vara personövervakning i förbjudna områden som ex.vis i högspänningsanläggningar, förvaring av riskavfall mm. Övervakning kan också vara att flyga med drönare över områden man vill inspektera. Vi har specialutvecklade värmekameror för drönare.